เตียงนอนไม้สักสี่เสาออกแบบร่วมกับก้านอบเชย  และหิน (ถอดเสาได้)

Type :  เตียงนอนไม้สักสี่เสาออกแบบร่วมกับก้านอบเชย  และหิน (ถอดเสาได้)

Code :  TB037

Size :  6 ฟุต

Price :  +669 8256 9889, 668 8245 9492