เตียงนอนไม้สักออกแบบร่วมกับก้านอบเชย  และไม้ไผ่

Type :  เตียงนอนไม้สักออกแบบร่วมกับก้านอบเชย  และไม้ไผ่

Code :  TB040

Size :  6 ฟุต

Price :  +669 8256 9889, 668 8245 9492